DDO


 

Diemen Duivendrecht Ouderkerk

 

  • Diemen

 

 

Welkom bij de regiogroep Amnesty Diemen Duivendrecht Ouderkerk aan de Amstel. Wij leveren een bijdrage aan de  verwezenlijking van de algemene doelen van Amnesty zoals hieronder geformuleerd.


Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

  • Afschaffen van de doodstraf
  • Uitbannen van marteling
  • Stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen
  • Vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging
  • Tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele orientatie